پیوندها
بیوگرافی

یدالله سبوحی

تحصیلات: دکتری مهندسی سيستمهای انرژی

سوابق کاری:

v      عضو هيات علمی دانشگاه صنعتی شريف

دانشکده مهندسی انرژی استاد مهندسی سيستمهای انرژی

رئيس پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شريف

v      دبير ستاد بهينه ­سازی انرژی و محيط­زيست معاونت علوم و فناوری رياست جمهوری اسلامی ايران

v      عضو کميسيون انرژی شورای علوم، تحقيقات و فناوری وزارت علوم، تحقيقات و فناوری

v      عضو شورای فناوری انرژی کارآمد، تجديدپذير و محيط­زيست وزارت نفت

v      بنيان ­گذار رشته مهندسی سيستمهای انرژی و مشارکت در پايه ­گذاری دانشکده مهندسی انرژی

v      بنيان­ گذار پژوهشکده علوم وفناوری انرژی شريف