پیوندها
صفحه اصلی > گزارش تصویری 
گزارش تصویری

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  [17]  18  19  
همایش بهینه سازی انرژی و کاهش اثرات زیست محیطی در موتورخانه ها 17(ابوذر زرنوخی، سرپرست امور قرارداد¬ها و تامین مالی صندوق پژوهش و فناوری توسعه صادرات شریف)
همایش بهینه سازی انرژی و کاهش اثرات زیست محیطی در موتورخانه ها 17(ابوذر زرنوخی، سرپرست امور قرارداد¬ها و تامین مالی صندوق پژوهش و فناوری توسعه صادرات شریف)
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  [17]  18  19