پیوندها
صفحه اصلی > اسناد بالادستی > سند راهبردی ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست 
سند راهبردی ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست

سند ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست توسط متخصصان و صاحب نظران در این حوزه از دانشگاه و صنعت  نوشته شده است و برای بررسی و تصویب نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شده است.