پیوندها
راهبرد

ساماندهی نظام نوآوری در زمینه بهینه­ سازی انرژی و محیط­ زیست

1.      تقويت ارتباط ميان طرف­های عرضه (دانش)، واسط (فناوری) و تقاضا (کاربرد) با هماهنگی دستگاه‌های اجرايی و بخش­های عمومی و خصوصی ذينفع

2.      بسترسازی برای ایجاد شبکه دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و متخصصان به منظور اجرای فعالیت‌های طرف عرضه

3.      ارزيابی الزامات دانش فنی و فناوری بهينه‌سازی انرژی و محيط­زيست در راستای توسعه پايدار کشور و در سطوح ملی و استانی

4.      توسعه ظرفيتهای علمی، نوآوری، فنی و تحليلی در سطوح ملی، استانی و محلی در زمينه بهينه‌سازی انرژی و محيط‌‌زيست

5.      تدوين يا بازنگری سند ملی و نقشه‌راه توسعه فناوری‌های کارآمد بهينه‌سازی انرژی و محيط‌زيست بر اساس اسناد بالادستی مرتبط از جمله نقشه‌ جامع علمی کشور و طرح جامع انرژی و نظارت بر اجرای آن از طريق شبکه‌های دانش و فناوری (دانش‌بنیان) با همکاری دستگاه‌های اجرايی و بخشهای عمومی و خصوصی در بخش انرژی و محيط‌­زيست

6.      تعيين شاخصها و اولويت‌بندی توسعه فناوري‌های کارآمد برای بهينه‌سازی انرژی و محيط‌‌زيست با همکاری دستگاه‌های اجرايی و بخشهای عمومی و خصوصی

7.      شناسایی خلاءهای آموزشی، تحقیقاتی، تعاملات، ارتباطات و زیر ساختی برای توسعه فناوری کارآمد انرژی در چارچوب ماموریت ستاد و نظارت بر اجرای برنامه تدوين شده در اين رابطه

8.      بسترسازی برای ایجاد مکانیزم‌های جذب و توسعه ایده، دانش فنی و فناوری‌های کارآمد و نوين و کمک به  تكميل زنجيره عرضه و تقاضا

9.      کمک به کاهش مخاطرات اقتصادی نوآوری و توسعه فناوری نوين و صيانت از مالکیت فکری

فرهنگ­سازی و نهادینه­سازی بهینه­سازی انرژی و محیط‌زیست

1.      ترویج و گسترش فرهنگ بهینه­سازی انرژی و محیط­زیست در سطح دانش­آموزان، دانشجویان و عموم جامعه و حمایت از گسترش فعالیتهای تشکلهای مردم­نهاد در زمینه بهینه­سازی انرژی و محیط­زیست

2.      همکاری علمی و فنی با دبیرخانه شورای عالی انرژی کشور و دیگر نهادهای فرابخشی مرتبط با حوزه انرژی و محیط‌زیست

3.      حمايت از شکل­گيری بازار رقابتی خدمات انرژی، فناوری و دانش فنی بهينه­سازی انرژی و محيط­زيست

4.      کمک به هماهنگی سیاست‌های عرضه و تقاضای حوزه بهینه‌سازی انرژی و محیط­زیست

5.      هماهنگی و حمایت از ذينفعان و شبکه‌ها در شناسایی منابع بین‌المللی و تلاش در جهت جذب و تخصیص بهینه این منابع و همچنین مشارکت در تلاشهای بين‌المللی برای بهينه‌سازی انرژی و محيط‌زيست در ابعاد ملی و جهانی در راستای ماموریت ستاد

6.      حمایت از شبکه‌های بهینه­سازی انرژی و محیط­زیست در بهره‌مندی از منابع و مکانیزم‌های مالی و سرمایه‌گذاری مناسب و تلاش برای رفع موانع مربوطه

7.      ایجاد شبکه اطلاعات انرژی با همکاری نهادهای توليد کننده آمار و اطلاعات و تسهيل دسترسی به اطلاعات انرژی

8.      کمک به نهادينه­سازی و توسعه مديريت دانش با همکاری دستگاههای اجرايی و بخشهای عمومی و خصوصی بخش انرژی

بسترسازی برای توسعه اقتصاد انرژی دانش­بنيان و اقتصاد سبز

1.      حمايت از شبکه‌های توسعه فناوری کارآمد و نوين بهينه‌سازی انرژی و محيط‌زيست و آزمايشگاه‌هاي مرجع مورد نياز و کمک به توسعه استاندارد بومی و ارتقای استاندارد فناوری

2.      حمایت از توسعه شبکه ارزیابی، بازرسی فنی، راستی­آزمایی و اعتبارسنجی فناوریها و سیستمهای بهینه‌سازی انرژی و محیط­زیست و شکل­دهی به گواهی کارایی انرژی و محیط­زیست در بخشهای مختلف در راستای گسترش اعتماد عمومی

3.      کمک به توسعه شبکه شرکتها و تشکل­های مردم­نهاد خدمات انرژی، ارزیابی و راستی­آزمایی انرژی و محیط­زیست، دانش­بنيان، مراکز دانشگاهی و پژوهشی

4.      نظارت بر اجرای نقشه­راه توسعه فناوری کارآمد بهينه­سازی انرژی و محيط­زيست از طريق شبکه­های جريان دانش و فناوری با همکاری دستگاههای اجرايی و بخشهای عمومی و خصوصی در بخش انرژی

دسترسی به فناوری انرژی با بازده بالا و سيستم­های کنترل آلودگی و سالم­سازی محيط­زيست

1.      اطلاع­رساني و ارائه تجربه­هاي موفق فناوري‌هاي نوين در حوزه بهینه­سازی انرژی و محیط­زیست

2.      بسترسازی جهت آزمون کارکرد فناوري­هاي كارآمد و زيست­محيطي در مرحله ورود به بازار و شكل‌گيري مرحله نفوذ فناوري

3.      شناسايی موانع در راه گسترش فناوريهای بهينه­سازی انرژی و محيط­زيست و تدوين راهکارهای رفع موانع با هماهنگی دستگاههای اجرايی و ذينفع در امر بهينه­سازی انرژی و محيط­زيست

4.      حمايت از ثبت اختراع بين‌المللی مرتبط با فناوريهای نوين بهينه­سازی انرژی و محيط­زيست

ايفای نقش مناسب در تلاشهای بين ­المللی فناور محور

1.      توسعه همکاريهای علمی و فنی بين­المللی در حوزه بهينه­سازی انرژی و محيط­زيست

2.      حمايت از همکاريهای فناورانه بين­المللی شرکتهای دانش­بنيان

3.      تسهيل مشارکت شرکتهای دانش­بنيان، مراکز پژوهشی و دانشگاهها در پروژه‏های بين‏المللی بهينه­سازی انرژی و محيط­زيست

4.      تسهيل عرضه محصولات فناورانه شرکتهای دانش­بنيان فعال در زمينه بهينه­سازی انرژی و محيط­زيست در سطح بين­المللی

5.      شناسايي و اطلاع‏رساني فرصت­هاي جذب تسهيلات بين‌المللي براي حمايت از اولويت‌هاي ستاد و تبعات بين‏المللي آن در حوزه انرژی و محیط‌زیست