پیوندها
سمن ها (NGO)

تشکل های مردم نهاد فعال در حوزه بهینه سازی انرژی و محیط زیست می توانند در موارد زیر، از حمایت های ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست برخوردار گردند.

فرم پرسشنامه را تکمیل نموده و به همراه نامه درخواست رسیدگی، به آدرس دبیرخانه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارسال و یا فکس نمایید.

طرح های ارسالی پس از بررسی در جلسات کارشناسی و فنی تخصصی اعلام نظر می گردد.

 

 

کلیه طرح ها می بایست در زمینه ترویج و جریان سازی بهینه سازی انرژی و محیط زیست و باتوجه به ماموریت سمن­ها در سه محور: 1) کمک به کاهش مصرف انرژی در ساختمان های مسکونی، اداری و صنعتی. 2) کاربست انرژی های نو در ساختمان سازی. 3) کاهش مصرف سوخت فسیلی از طریق کاهش استفاده از خودروهای شخصی و استفاده از خودرو، موتور و دوچرخه های هیبریدی و برقی.