پیوندها
صفحه اصلی > حمایت و تسهیلات > شرکت های دانش بنیان 
شرکت های دانش بنیان

طرح ها می بایست در چارچوب اولویت های ستاد باشد.

طرح هایی که در مرحله تجاری سازی باشند. (دارای محصول یا خدمت آماده عرضه)

طرح هایی که پتانسیل -نیمه صنعتی و در مرحله ساخت نمونه اولیه- تجاری شدن دارند

توافقات اولیه یا قرارداد با بهره بردار برای خرید محصول یا خدمت انجام شده باشد