پیوندها
صفحه اصلی > حوزه ستاد > شورای عالی ستاد 
شورای عالی ستاد

شورای عالی ستاد متشکل از اعضا حقوقی و حقیقی، نمایندگان وزارتخانه ها و دانشگاه های کشور می باشند که عبارتنداز:

 

دبیر ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست

v      اعضا حقوقی:

نماینده وزیر نفت

نماینده وزیر نیرو

نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت

نماینده رئیس شرکت ملی گاز ایران

نماینده رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست

نماینده مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

نماینده رئیس شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران

v      اعضا حقیقی:

عضو هیئت علمی دانشگاه شریف

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس استان بوشهر

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی علم و صنعت ایران