پیوندها
معرفی

با توجه به اهمیت موضوع کمک به ایده‌های فناورانه و بعد از تصویب در ساختار ستاد، بحث ایجاد مرکز نوآوری و توسعه فناوری به معاونت توسعه فناوری راهبردی معاونت علمی و فناوری پیشنهاد شد و پس از بررسی‌های لازم در کارگروه های تخصصی، تشکیل این مرکز به تصویب رسید. برای محل استقرار و تامین امکانات مرکز نوآوری و توسعه فناوری نیز تفاهم نامه‌ای با دانشگاه صنعتی شریف منعقد شد تا این مرکز در پژوهشکده علوم و فناوری انرژی دانشگاه صنعتی شریف مستقر شود. پس از تائید تفاهم نامه میان دانشگاه صنعتی شریف و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای استقرار مرکز نوآوری و توسعه فناوری مقرر شد تا این مرکز طبق ضوابط و مقررات معاونت علمی و فناوری فعالیت کند. اساسنامه‌ای نیز برای این مرکز در شورای ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست تدوین شد و اعضاء این شورا نیز مشخص شدند.

مرکز نوآوری و توسعه فناوری ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاتست جمهوری، ایده‌ها و نوآوری‌های جدیدی که در کشور شناسایی می‌شوند را جذب و ریسک اولیه ایده پردازی و توسعه ایده‌ها را تقبل می‌کند و آن را پس از تنظیم مفهوم طرح و اعتبار سنجی و صحت سنجی و تبدیل به یک مفهوم فناوری مناسب تا تکامل آن به یک شرکت دانش‌بنیان و تجاری سازی فناوری مورد حمایت قرار می‌دهد.

در صورت توسعه مفهومی ایده‌ها و فناوری‌های نوین حوزه انرژی و ایجاد توان تجاری سازی آنها می‌توانند تبدیل به یک شرکت دانش بنیان شوند و در راستای توسعه فناوری اقدام کنند. صاحبان ایده‌ها و نوآوری‌ها شاید به دلیل ریسک بالای اجرای طرح‌های خود نتوانند کاری کنند ولی این ستاد می‌تواند با تقبل این ریسک پذیری به آنها در اجرایی شدن طرح و ایده در راستای توسعه فناوری‌های نوین کمک کند.

جهت آگاهی بیشتر می توانید اینجا کلیک کنید.