پیوندها
صفحه اصلی > حمایت و تسهیلات > منابع معرفی طرح ها 
منابع معرفی طرح ها

ستاد می تواند از طریق 4 منبع زیر از طرح های مرتبط با موضوع بهینه سازی انرژی و محیط زیست حمایت نماید.

1. صندوق نوآوری و شکوفایی

2. صندوق توسعه فناوری نوین

3. صندوق امید

4. منابع محدود در اختیار ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست